Ballet beautiful art

Международный конкурс "Ballet beautiful art"

7 января 2017, г. Санкт-Петербург

 

Ковина Карина - Участник (преп. Комлева М.В., Леонова Л.Н.)